logo

Fionnghuala

Fionnghuala
 (Hebridean Mouth Music)

Ars’ an gobha fuiricheamaid
Ars’ an gobha falbheamaid
Ars’ an gobha ris an ogha
Na sheasamh aig doras an t-sabhail
Gu rachadh e a shuirghe

‘Si eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Am bothan a bh’ aig Fionnghuala
‘Si eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Am bothan a bh’ aig Fionnghuala

Bheirinn fead air fulmairean
Bheirinn fead air falmairean
Liuthannan beaga na mara
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Bheirinn fead air fulmairean
Bheirinn fead air falmairean
Liuthannan beaga na mara
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Cha d’thuirt an dadan a’ seo
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Thuirt an gobha fuirighidh mi
‘S thuirt an gobha falbhaidh mi
‘S thuirt an gobha leis an othail
A bh’ air an dòrus an t-sàbhail
Gu rachadh e a shuirghe

The blacksmith said, “I’ll wait”
The blacksmith said, “I’ll go”
The blacksmith said, in his confusion
Standing at the door of the barn
That he was going to go courting
      
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Fingal’s bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Fingal’s bothies
      
I’d knock spots off the birds
I’d knock spots off the hakes
Little lythes of the sea
We would take a while hauling them in
If our hand lines last
      
We got nothing here
We got nothing here
We got nothing here
We would take a while hauling them in
If our hand lines last
      
I’d knock spots off the birds
I’d knock spots off the hakes
Little lythes of the sea
We would take a while hauling them in
If our hand lines last
      
We got nothing here
We got nothing here
We got nothing here
We would take a while hauling them in
If our hand lines last
      
The blacksmith said, “I’ll wait”
The blacksmith said, “I’ll go”
The blacksmith said, in his confusion
Standing at the door of the barn
That he was going to go courting

Trad. Arr. Michael McGlynn